தற்போதைய உதவிகள்

கல்விக்கு உதவும் நல்ல எண்ணத்துடன் 11 மாதத்துக்குரிய ஊக்கிவிப்பு தொகை 22,000.00…

உதவி வழங்கியவர்கள்:உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தின் லண்டன் மகளிர் அமைப்பின் காப்பாளர் திருமதி மாலதி

உலகையே அச்சுறுத்திக்கொண்டிருக்கும் கொரோன நோயின் காரணத்தினால் தொழிலை வாய்ப்பினை…

உதவி வழங்கியவர்கள்:திரு கதிரவேலு குமாரகுலசிங்கம் டென்மார்க் 100€நலன் விரும்பி ஸ்ருட்காட் யெர்மெனி 150 €உதயகுமார்

காற்றினால் தூக்கி வீசப்பட்ட வீடு திருத்தியமைக்கப்பட்டது

உதவி வழங்கியவர்கள்:உறவுக்கரங்கள் - மேற்கு அவுஸ்திரேலியா இலங்கை தமிழ்ச் சங்கம்.உதவித்தொகை :115.000,00உதவுஇதயங்களின்

உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தினால் செயல்ப்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் வீட்டுத்தோட்டத்தினை…

உதவி வழங்கியவர்கள் : உதவும் இதயங்கள் அறக்கட்டளை மகளிர் அணி பிரித்தானியாதிட்டம் : வீட்டுத்தோட்டம்இடம் : மதவு

சிறு உதவியாக இருப்பினும் ஒருவருக்கு தேவைப்படும் போது உதவி செய்தால் அவர்களுக்கு…

உதவி வழங்கியவர்கள் :- உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தின் அங்கத்தவர்கள்.உதவி பெற்றவர் :- க.பிரியதர்சினி கருப்பண்ணன்இடம்

சுபி சுரேஸ்குமார் லண்டன் அவர்கள் தாங்களாக முன்வந்து இந்த உதவியினை…

உதவி வழங்கியவர்: திரு திருமதி சுபி சுரேஸ்குமார் லண்டன்உதவி பெற்றவர்:பாக்கியராசா சுசிலாவாழ்வாதாரம்:தையல் இயந்திரம்

உதவி வழங்கியவர்கள் : உதவும் இதயங்கள் அறக்கட்டளை மகளிர் அணி பிரித்தானியா

உதவி வழங்கியவர்கள் : உதவும் இதயங்கள் அறக்கட்டளை மகளிர் அணி பிரித்தானியா திட்டம் : வீட்டுத்தோட்டம்இடம் :

கொரோனாவின் கொடிய நோயின் தாக்கத்தால் அன்றாடம் கூலிவேலை செய்யும் கிராம மக்களின்…

உதவி வழங்கியவர்: மில்டன் கீன்ஸ் லண்டன் (மகளிர் அணி) திரு திருமதி சிறிதரன் வேணிஉதவித்தொகை:400,00பவுன்ஸ்( 95.138,71)
ஆண்டு ரீதியாக
செய்திகள்
விளம்பரம்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More