கேதீஸ்வரனுக்கு வாழ்வாதார உதவியை வழங்கினார்கள் யேர்மனைச் சேர்ந்த தமிழ்மாறன் மற்றும் உதயகுமார் குடும்பத்தினர்!

0வியாழன், ஜனவரி 22, 2015 – helping hearts யாழ்ப்பாணம் உதவும் இதயங்கள் அமைப்பினூடாக இரு கைகளை இழந்த கேதீஸ்வரனுக்கு வாழ்வாதார உதவியை வழங்கினார்கள் யேர்மனைச் சேர்ந்த தமிழ்மாறன் மற்றும் உதயகுமார் குடும்பத்தினர்! வன்னிப் போரின் போது பல்வேறு வகையிலும் பாதிப்புக்குள்ளான பல்லாயிரக் கணக்கான தமிழ் மக்களில் புதுக்குடியிருப்பு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கேதீஸ்வரனும் ஒருவர் மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையாரான இவர் போரின் போது இரு கைகளையும் ஒரு கண்

பார்வையையும் இழந்தவராவர். வாழ்வாதாரம் எதுவுமற்ற நிலையில் இவருக்கு ஜெர்மன் உதவும் இதயங்கள் அமைப்பினூடாக பெருமனத்துடன் உதவுவதற்கு முன்வந்த ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த மாறன் குடும்பத்தவரும் உதயகுமார் குடும்பத்தினரும் வழங்கிய ஒரு இலட்சம் ரூபா நிதியுதவியை வலி வடக்குப் பிரதேச சபையின் உப தலைவரும் வலி வடக்கு மீள் குடியேற்ற அமைப்பின் தலைவருமான திரு.ச.சஜீவன் எடுத்துச்சென்று சேர்பித்திருந்தார்.

உங்களுடைய கருத்துகள்

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More