கல்விக்கு கைகொடுக்கின்றது உதவும் இதயங்கள்! யுத்த அவலங்களை தாங்கி வாழ்ந்துவரும் தமிழ் மக்களிற்கு தம்மாலான உதவிகளை

0

செவ்வாய், டிசம்பர் 16, 2014 – 08:46 மணி தமிழீழம் | கல்விக்கு கைகொடுக்கின்றது உதவும் இதயங்கள்! யுத்த அவலங்களை தாங்கி வாழ்ந்துவரும் தமிழ் மக்களிற்கு தம்மாலான உதவிகளை ஜெர்மனியை சேர்ந்த உதவும் இதயங்கள் அமைப்பு தொடர்ந்த வண்ணமேயுள்ளது. சிறுபுள்ளிகள் சேர்ந்து முழுமையான சித்திரமாவது போன்று ஒவ்வொரு குடும்பமாக அது கைதூக்கிவிட முற்படுகின்றது. அவ்வகையினில் பளை தம்பகாமம் பகுதியினை சேர்ந்த மறைந்த முன்னாள் போராளியினது குழந்தைகளது கல்விக்கு அந்த அமைப்பு இப்போது கைகொடுத்துள்ளது.​

உத்தியோகபூர்வமாக உதவித்தொகையினை அவ்வமைப்பின் இலங்கை இணைப்பாளரும் வலி.வடக்கு மீள்குடியேற்ற குழு தலைவருமான ச.சஜீவன் நேரினில் போராளியின் பாரியாரிடம் கையளித்துள்ளார்.மாதந்தம் இவ்வுதவிகள் தொடருமென Freiburg மக்களால் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.​ஜந்து குழந்தைகளது தந்தையான குறித்த முன்னாள் போராளி நீண்டகாலம் புனர்வாழ்வு முகாமினில் தடுத்து வைக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையினில் விபத்தொன்றினில் அண்மையினில் உயிரிழந்திருந்தார். மேலும் அவலங்களிடையே வாழும் எமது உறவுகளிற்கு கைகொடுக்க அனைத்து உறவுகளிற்கும்; உதவும் இதயங்கள் மீண்டும் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.


உங்களுடைய கருத்துகள்

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More