யாழ்ப்பாணம்​யுத்த வடுக்களால் முடங்கிப்போயுள்ள உறவுகளுக்கு ஜேர்மனி உதவும் இதயங்கள் அமைப்பு உதவியை வழங்கியது!

0

சனி, செப்டம்பர் 27, 2014 – 15:45 மணி தமிழீழம் | தமிழ்நாடன், யாழ்ப்பாணம்​யுத்த வடுக்களால் முடங்கிப்போயுள்ள உறவுகளுக்கு ஜேர்மனி உதவும் இதயங்கள் அமைப்பு உதவியை வழங்கியது! யுத்தம் தந்த அவலங்கள் ஜந்து வருடங்களை கடந்து விட்ட போதும் எமது மக்கள் விட்டு விலகிச்செல்வதாக இல்லை.உயிரிழப்புக்கள், காணாமல் போதல்கள் மற்றும் அங்கவீனங்களென அவை பல வடிவங்களினில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

அவ்வகையினில் வாழும் உறவுகளை கைதூக்கி விடவேண்டிய காலத்தின் தேவை சகஉறவுகளையே சார்ந்திருக்கின்றது. இறுதி யுத்தத்தின் வடுக்களாக முற்றாக செயற்படாது முடங்கிப்போயிருக்கும் உறவுகளை வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களிற்கு புதிய வாழ்வை தரும் பணியினில் புலம்பெயர் உறவுகளது அமைப்பான ஜெர்மனியை சேர்ந்த உதவும் இதயங்கள் அமைப்பு தற்போது முன்னின்று செயற்பட்டு வருகின்றது. அவ்வுதவியினை அவ்வமைப்பின் இலங்கைக்கான இணைப்பாளரும் வலி.வடக்கு மீள்குடியேற்ற குழு தலைவருமான ச.சஜீவன் நேரினில் எடுத்து சென்று வழங்கியிருந்தார்

உங்களுடைய கருத்துகள்

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More