உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தினால் செயல்ப்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் வீட்டுத்தோட்டத்தினை ஊக்கிவிக்கும் திட்டத்திற்கு வழங்கிய நிதியில் இருந்து இன்று எட்டாவது கொடுப்பனவாக 15 பேருக்கு 1000 ரூபா வீதம் வழங்கப்பட்டது.

0

உதவி வழங்கியவர்கள் : உதவும் இதயங்கள் அறக்கட்டளை மகளிர் அணி பிரித்தானியா
திட்டம் : வீட்டுத்தோட்டம்
இடம் : மதவு வைத்தக்குளம்
மாவட்டம் : வவுனியா
இன்றைய கொடுப்பனவு:
போட்டியாளர்கள் (பயனாளிகள்) : 15
மொத்தக் கொடுப்பனவு மகளிர் அணி பிரித்தானியா:139,000.00 ரூபா
திரு திருமதி முரளிதரன்(தொழிலதிபர் UK) 115.000,00
மொத்தப்பயனாளிகள்: 254 தற்சமயம் வீட்டுத்தோட்டத்தினை ஆரம்பித்துள்ளார்கள் .”அவர்களுக்கான போட்டி தொடரும்”

காலத்தின் இன்றைய தேவை: முயற்சி… முயற்சி… முயற்சி….

காலத்தின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தினால் செயல்ப்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் வீட்டுத்தோட்டத்தினை ஊக்கிவிக்கும் திட்டத்திற்கு வழங்கிய நிதியில் இருந்து இன்று எட்டாவது கொடுப்பனவாக 15 பேருக்கு 1000 ரூபா வீதம் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு வவுனியா மதவு வைத்தக்குளம் அணியின் பொறுப்பாளர்,முன்பள்ளி ஆசிரியர் திருமதி சசிராஜ் நிரூபா தலைமையில் நடை பெற்றுள்ளது . அத்துடன் மரநடுகையும் தென்னம் பிள்ளைகளும் வழங்கப்பட்டது. மேலும் தூர நோக்கத்துடன் இந்த நிதியினை வழங்கிய இத்திட்டத்திற்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கும் உதவும் இதயங்கள்அறக்கட்டளை மகளிர் அணி பிரித்தானியா அணியினருக்கும் மற்றும் திரு திருமதி முரளிதரன் அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். போக்குவரத்துக்கானபணம் உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தின் நிதியில் இருந்து வழங்கப்பட்டது
உதவும் இதயங்கள் நிறுவனம் Germany.

உதவி வழங்கியவர்கள் : உதவும் இதயங்கள் அறக்கட்டளை மகளிர் அணி பிரித்தானியாதிட்டம் : வீட்டுத்தோட்டம்இடம் : மதவு …

Posted by HelpingHearts Tamil on Friday, 10 July 2020

உங்களுடைய கருத்துகள்

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More