சுபி சுரேஸ்குமார் லண்டன் அவர்கள் தாங்களாக முன்வந்து இந்த உதவியினை வழங்கியுள்ளார்கள் அவர்களின் மனித நேயப் பணிக்கு மனதார நன்றி அவர்கள் குடும்பமும் நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகின்றோம்.

0

உதவி வழங்கியவர்: திரு திருமதி சுபி சுரேஸ்குமார் லண்டன்
உதவி பெற்றவர்:பாக்கியராசா சுசிலா
வாழ்வாதாரம்:தையல் இயந்திரம் பெறுமதி: 39.000,00
வழங்கிய இடம்:சத்துருக் கொண்டான் மட்டக்களப்பு
மிகுதி 15.000,00 வேறு ஒரு நோயாளிக்கு வழங்கவுள்ளோம்.
சுபி சுரேஸ்குமார் லண்டன் அவர்கள் தாங்களாக முன்வந்து இந்த உதவியினை வழங்கியுள்ளார்கள் அவர்களின் மனித நேயப் பணிக்கு மனதார நன்றி அவர்கள் குடும்பமும் நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகின்றோம். ஒரு தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது பெறுமதி 38.000,00+போக்குவரத்து 1000,00=39.000,00 பாக்கியராசா சுசிலா பெண் தலைமையில் உள்ள குடும்பம் இந்த உதவியினை வழங்கிய சுபி சுரேஸ்குமார் லண்டன் அவர்கள் எமது மகளிர் அமைப்பின் உறுப்பினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
அத்துடன் இந்த ஏற்பாட்டினை செய்து தந்த திரு பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்
உதவும் இதயங்கள் நிறுவனம் germany

உதவி வழங்கியவர்: திரு திருமதி சுபி சுரேஸ்குமார் லண்டன்உதவி பெற்றவர்:பாக்கியராசா சுசிலா வாழ்வாதாரம்:தையல் இயந்திரம் …

Posted by HelpingHearts Tamil on Tuesday, 7 July 2020

உங்களுடைய கருத்துகள்

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More