கல்விக்கு உதவும் நல்ல எண்ணத்துடன் 11 மாதத்துக்குரிய ஊக்கிவிப்பு தொகை 22,000.00 ரூபா நிதி இன்றைய தினம் வழங்கி வைக்கப்படுகின்றது

0

உதவி வழங்கியவர்கள்:உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தின் லண்டன் மகளிர் அமைப்பின் காப்பாளர் திருமதி மாலதி பத்மநாதன்
உதவிவழங்கிய இடம்:திருகோணமலை
உதவித் தொகை 22.000,00
உதவி பெற்ற மாணவன் இ. அருளால்

எமது மக்களின் மூலதனம் கல்வியே இதனை எவ்வாறேனும் பாதுகாப்பதன் மூலமே எமது குமுகாயத்தினை சிறப்பாக வளப்படுத்த முடியும் நல்ல எண்ணத்துடன் திரு பத்மநாதன் இராஜசேகரம் லண்டன் அவர்களின் 53 வது பிறந்த நாள் 20.07.2020 இன் நாளில் பெண் தலைமைத்துவம் கொண்ட இ.ரீட்டா அவர்களின் மகனின் கல்விக்கு உதவும் நல்ல எண்ணத்துடன் 11 மாதத்துக்குரிய ஊக்கிவிப்பு தொகை 22,000.00 ரூபா நிதி இன்றைய தினம் வழங்கி வைக்கப்படுகின்றது. அந்த வகையில் திரு பத்மநாதன் இராஜசேகரம் அவர்கள் குடும்பத்துடன் நீடூழி காலம் இன்பமாக வாழ வாழ்த்துகின்றோம் இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள்
அத்துடன் இந்ந உதவியினை நேரடியாகச் சென்று வழங்கிய திருமதி சுனில் அவர்களுக்கும் இந்த நிதியினை வழங்கிய எமது லண்டன் மகளிர் அமைப்பின் காப்பாளர் திருமதி மாலதி பத்மநாதன் அவர்களுக்கும் நன்றி.
உதவும் இதயங்கள் நிறுவனம் யெர்மெனி.

உதவி வழங்கியவர்கள்:உதவும் இதயங்கள் நிறுவனத்தின் லண்டன் மகளிர் அமைப்பின் காப்பாளர் திருமதி மாலதி பத்மநாதன் உதவிவழங்கிய…

Posted by HelpingHearts Tamil on Monday, 20 July 2020

உங்களுடைய கருத்துகள்

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More