• நிதி / அன்பளிப்புகள்? (verlinken mit Unsere Sponsoren/Spender)

    எவ்வாறு எமது செயல்பாடுகளிற்கு நிதி கிடைக்கின்றது:
    அங்கத்தவர் பணம்,மாதாந்த உதவித்திட்டம்,திருமணம்,பிறந்த நாள் இறந்தவர்களின்  நினைவு நாள் அன்பளிப்பு உறவுகளிற்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவர்களின் அன்பளிப்பு, உண்டியல்  சில கோயில்களின் அன்பளிப்பு  நிதி  போன்றவற்றில் இருந்து வரும் பணத்தில் எம் உறவுகளுக்கு உதவி வருகின்றோம்.

ஆண்டு ரீதியாக
செய்திகள்
விளம்பரம்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More